Soorten therapie:
Assertiviteitstraining voor volwassenen

Eerste fase
Elkaar leren kennen, zich veilig voelen in de groep, aanleren
van basis sociale vaardigheden..
Tweede fase:
Moeilijke sociale vaardigheden leren.
Derde fase:
Omgaan met conflictsituaties.
Assertiviteitstraining wordt gegeven aan
groepen van
max. 10 pp. Na een intakegesprek
word je wel of niet toegelaten. Tijdens de
training kun je een
extra individuele sessie
krijgen.

De training omvat
10 bijeenkomsten met een
terugkomavond.
Twee personen begeleiden.

De groepsdynamica met uitwisseling van
herkenning en steun zorgen ervoor dat in korte
tijd een hechte groep ontstaat die openstaat
voor inzicht en leren.
De training is deels
standaard, deels op maat.
Iedereen oefentin het
voor zichzelf opkomen met respect voor de
ander.
Er zijn
gezamenlijke leerdoelen en er zijn
individuele leerdoelen die als huiswerk
meegenomen worden.

Gezamenlijke leerdoelen:
omgaan met waardering, met kritiek en met
conflicten; actief leren luisteren; omgaan met
grenzen; je gepast leren uiten.

Werkwijzen:
rollenspelen met video-opnames,
samenwerkingsopdrachten,
ontspanningsoefeningen, visualisaties en
geleide fantasie, beweging/spel/muziek.

Doelgroep:
Alle mensen die met problemen zitten op het
fysieke-, psychosociale en emotionele vlak.
Zij zijn helder van bewustzijn en hebben geen
psychiatrische problemen.

Klachten/problemen kunnen liggen op het
gebied van :
" verliesverwerking
" traumaverwerking
" assertiviteit
" (werk)relaties
" burn-out, depressiviteit,
" licht borderline-gedrag
" hinderlijke neuroses
" zwak ego of te sterk ego
" fysieke/verbale mishandeling
" levensvraagstukken
" spiritualiteit
" omgaan met autoriteit
" gepest worden
" keuzes maken
" seksualiteit
" vervreemding