Soorten therapie: Hypnotherapie
Moderne hypnotherapie:

Hypnotherapie is een doelgerichte en effectieve behandeling voor
psychische en lichamelijke klachten. De cliŽnt komt via lichte trance
in contact met zijn onbewuste en innerlijke wijsheid om verdrongen
blokkades, vaak in het verleden opgelopen, alsnog te verwerken.
Hypnotherapie behandelt de cliŽnt met respect, omdat het onbewuste
van de cliŽnt niet toestaat dat er iets tegen zijn wil gebeurt.
Uitgangspunt van de hypnotherapie is dat het onbewuste alle
oplossingen in zich draagt voor psychische en lichamelijke klachten.

Bij moderne hypnotherapie blijft de cliŽnt zowel tijdens als na de
behandeling bewust en alert.
In trance kan de cliŽnt beter contact maken met zijn onderbewustzijn
en zijn innerlijke wijsheid. De moderne cliŽnt is een denker en dit
denken belemmert hem/haar in contact te komen met onbewuste
gevoelens en overtuigingen.

Hypnotherapie gaat uit van een zelfgenezend vermogen van de mens
en laat deze weer in contact komen met zijn ware aard.


Methodieken:
a.Werken met dromen/ persoonlijkheidsdelen
b. Regressie en ReÔncarnatie

Technieken:
Ankeren, posthypnotische suggestie, future pacing,
representatiesystemen, idiomotorische vingersignalen, RET,
handlevitatie, dis- en associeren, ademtechnieken, kwaliteiten van iets
in jezelf zetten.

De methodieken pijnverandering, EMDR, EFT, NLP en
Familieopstellingen kunnen ook ingezet worden.
Werken met dromen:
De cliŽnt krijgt meer inzicht in zijn droom door de droom in belangrijke
delen ruimtelijk neer te zetten en de betekenis ervan te duiden.

Werken met persoonlijkheidsdelen:
Ook kan de cliŽnt last hebben van belemmerende delen in zichzelf die de
eigen behoeften en mogelijkheden bedekken. Als de cliŽnt in contact komt
met zijn onbewuste, wordt hem duidelijk welke delen hem in de weg
zitten. Hij kan deze blokkerende delen opheffen om weer in contact te
komen met zijn wezenlijke zelf.


Regressietherapie:
Door informatie te krijgen over onbewuste nare gevoelens en ervaringen
uit het verleden, kan de cliŽnt wat verdrongen was, alsnog verwerken.
Een proces van genezing wordt in gang gezet. Dit heet
regressietherapie.

ReÔncarnatietherapie:
Als de cliŽnt in de hypnotherapiesessie verder teruggaat dan zijn
geboorte, spreken we van reÔncarnatietherapie.
ReÔncarnatietherapie gaat ervan uit dat de mens meerdere levens heeft
geleid en dat de ziel na het sterven overgaat en opnieuw in een lichaam
komt. Soms is een ziel niet volledig los van het lichaam gekomen in een
vorig leven door traumatische gebeurtenissen en zal dit alsnog in de
therapie dienen te gebeuren. Om in reÔncarnatietherapie te gaan moet
de cliŽnt over voldoende draagkrachtbeschikken.
De therapeut kan een test doen om te kijken of hypnotherapie voor u geschikt
is, mocht er twijfel zijn.

Werkwijze van hypnotherapie:
In de eerste sessie vindt een uitgebreid intakegesprek plaats. De hulpvraag
wordt in kaart gebracht. Het behandelplan wordt opgesteld en een prognose
bepaald. Iedere behandeling begint met een voorgesprek en eindigt met een
evaluatie.

Doelgroep:
Bij kinderen tot 12 jaar werkt hypnotherapie zeer goed. Bij de volwassene
werkt hypnotherapie zeer goed, mits deze zijn denken kan los laten.

Contra-indicatie:
Hypnotherapie valt af te raden als de cliŽnt psychotisch is of ernstig
depressief.

Specialisatie:
Inge heeft zich speciaal gericht op de hypnotherapeutische behandeling van
de zwangere vrouw, die bang is voor de bevalling. Dit was ook het onderwerp
van haar scriptie.