Soorten therapie: Relatie/Gezinstherapie
Relatietherapie:

Relatieproblemen worden behandeld volgens de
communicatie- en systeemtheorie. Relaties vormen een
systeem van rollen, functies en veelal overgenomen
interactiepatronen van vroeger. Het systeem bepaalt
hoe mensen met elkaar omgaan.
Hier is sprake van een wederzijdse beÔnvloeding. Ik
bekijk samen met de mensen tot welk systeem zij behoren
en hoe de interactie verloopt daarin. Blokkerend gedrag
wordt ontdekt en veranderd in meer passend gedrag.

Duur behandeling: 5 - 10 sessies.
Soms blijkt dat individuele therapie ook nodig is, als bij
de cliŽnt nog blokkades uit het verleden liggen.

Gezinstherapie:

Het gezin is een systeem. Hierin spelen
interactiepatronen een grote rol. Soms is het moeilijk
met elkaar om te gaan. Het gezinssysteem loopt vast. In
de therapie worden vastgeroeste overtuigingen en
omgangsvormen ontdekt en omgebogen naar meer
passende gedachten en handelingen, zodat een prettiger
samenzijn mogelijk wordt. Creativiteit wordt ingezet.
Gekeken wordt ook naar verborgen agenda's. Ieder
gezinslid krijgt de ruimte zich uit te spreken en haalbare
doelen te stellen. Gemeenschappelijke belangen worden
gezocht. Huiswerk wordt meegegeven. Het gezin wordt
(weer) een dynamisch draaiend systeem.

Gezinstherapie vraagt een inzet van alle gezinsleden
voor zover deze verantwoordelijk kunnen zijn voor
zichzelf en het systeem als geheel.

Soms blijkt dat individuele therapie of een observatie in
de thuissituatie nodig is.