Soorten therapie:
Polariteits(Oosterse)massage
Wat is polariteit:
Dr. Randolph Stone is de grondlegger in de vorige eeuw
van de polariteitsleer.
Stone zag dat natuurwetten bepalen hoe de energie in ons
lichaam stroomt. Hij stelt dat ons lichaam opgebouwd is
uit negatieve, positieve en neutrale energiebanen die hij
polen noemt. Negatieve en positieve energie trekken
elkaar aan en laten de stroom door, waardoor de energie
neutraal wordt. Ons lichaam wordt ontspannen.

Polariteitsmassage:
Polariteitsmassage is een methode om energie weer goed
te laten stromen. De behandeling van het hele lichaam is
haar kenmerk. Ons lichaam heeft polen.
De bovenkant van ons lichaam is positief, de voeten
negatief, de rechterkant positief en de linkerkant negatief
geladen.

Met de handen brengen we het lichaam energetisch in
evenwicht.

Organen en spierweefsel worden geactiveerd waardoor de
bloedcirculatie wordt verhoogd. Afvalstoffen kunnen het
lichaam sneller verlaten. Verkrampingen verdwijnen en
het zenuwstelsel wordt in balans gebracht. Lichaam en
geest ontspannen zich. Geblokkeerde plekken zijn
vrijgemaakt.

Polariteitsmassage leert ons bewust te worden van
blokkades in ons lichaam. De energiestroom wordt weer
door de blokkades heengebracht. Weggestopte ervaringen
treden weer in het bewustzijn en kunnen alsnog verwerkt
worden. Het lichaam "begrijpt". Lichaam en geest
ontspannen zich.

Doelgroep:
Polariteitsmassage is geschikt voor iedereen die bereid is
mee te werken aan de opbouw van zijn eigen welzijn.

Blokkades:
Als de energiestroom geremd wordt, komt onze
gezondheid in gevaar. Een blokkade is een opeenhoping
van energie op een bepaalde plek in het lichaam. Dit
betekent dat er op een andere plek in het lichaam een
tekort aan energie is.
Blokkades ontstaan door verkeerde voeding, negatieve
gedachten, nare ervaringen,stress en een slechte
ademhaling. We stoppen deze ervaringen in ons lichaam
weg, waardoor (on)bewust de energiestroom naar deze
plekken geremd wordt. Lichamelijke en/of psychische
klachten ontstaan.

Reacties tijdens en-of na de massage:
Pijnreacties en emotionele reacties als boosheid, verdriet
of angst kunnen losgemaakt worden door de massage. De
cliŽnt kan in diepe slaap vallen, het erg koud krijgen of er
gaan schokken door het lichaam heen.

Chakraīs:
Chakra's zijn energieknooppunten. Er zijn 7 belangrijkste
chakra's. Elke grote chakra aan de voorkant van het
lichaam gaat samen met tegenhanger aan de achterkant.
De voorkantchakra houdt verband met gevoelens, de
achterkant met de wil. De stuitchakra en de kruinchakra
vormen de twee polen van het menselijk lichaam. De
massage kent een inleiding, waarna de chakra's van stuit
tot kruin behandeld worden om de geest en het lichaam
vrij te maken. De behandeling duurt in totaal 8
bijeenkomsten.

Handdoeken:
Graag zelf handdoeken|badlaken meenemen