Soorten therapie:
Sociale vaardigheidstraining voor kinderen
Kinderen hebben elkaar nodig. Ze kunnen niet zonder
elkaar. Met elkaar omgaan is een sociaal spel met eigen
regels. Veel kinderen hebben hulp nodig om dit sociale spel
te spelen. In de training werken we aan het vergroten van
de eigenwaarde en aan het omgaan met elkaar.

Doelgroep:
Voor kinderen van de basisschool, die
zich afzonderen van de groep
stil en teruggetrokken zijn
gepest worden of zelf pesten
steeds in conflictsituaties terecht komen
het gevoel hebben er niet bij te horen
moeite hebben vriendjes te maken

Training:
10 groepsbijeenkomsten van 1 uur
oefenen door spelletjes, muziek,
rollenspelen en beeldend werken
oudergesprek
contact met school

Huiswerk:
De kinderen moeten het aangeleerde thuis oefenen, zodat
het goed beklijft. Het huiswerk is een belangrijk onderdeel
van de training. Ouders worden hierin betrokken.

Intake:
Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats om
een goed beeld van het sociale probleemgedrag te krijgen:
intakegesprek met ouder(s)


Oudergesprek:
Met de ouders wordt besproken:
Wat en hoe wordt geoefend.
Hoe thuis aan de leerpunten meegewerkt kan worden.

Gesprek leerkracht:
Met de leerkracht/mentor op school wordt besproken:
De voortgang van het kind in de training en op school.
Hoe de school kan meewerken aan handig gedrag.